F5

posted on 29 Apr 2012 15:31 by funny-futago directory Tech, Diary
 
 
กด F5 เเรงๆ
 
เปลี่ยนธีมก๊ะ
สูงสุดคืนสู่สามัญ กลับไปใช้ธีมสีเรียบๆเหมือนเดิม
 
ถ้าอยากได้โค้ดธีมก็ ems. มาเน้อ
ems: funny-futago
 
 
Tags: f5, free, new theme